Zarząd APPLA

Funkcję dyrektora APPLA pełni Dr Anna Martowicz.

W skład zarządu wchodzą:

Stuart Matheson – przewodniczący
Magdalena Murray – skarbnik
Anna Martowicz – sekretarz
Magdalena Białęcka

Przedstawiciel w Polsce: Dr Anna Czelakowska
Asystent do spraw marketingu: Bożena Stepowany

Statut Stowarzyszenia (w języku angielskim) do ściągnięcia tutaj.