Poradniki „Dwujęzyczność w praktyce”

Z wielką radością oddajemy w Wasze ręce dwa poradniki przygotowane przez nas zgodnie z aktualnym stanem wiedzy lingwistycznej, psychologicznej i pedagogicznej w zakresie zagadnień dwujęzyczności oraz metodyki nauczania pisania i czytania w języku polskim. 

Mamy nadzieję, że pomogą one zarówno rodzicom, jak i nauczycielom na emigracji we wprowadzeniu dzieci w świat języka polskiego, i że zechcecie dzielić się tymi poradnikami m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych.


Poradnik „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach” prezentujemy w trzecim, poszerzonym, wydaniu. Poruszamy w nim zagadnienia dotyczące m.in. korzyści płynących z dwujęzyczności i edukacji dwujęzycznej, dokonujemy przeglądu najczęstszych trudności i dylematów rodzicielskich, rozprawiamy się z mitami, podajemy praktyczne porady oraz spis przydatnych źródeł internetowych i drukowanych, a także aktów prawnych chroniących języki mniejszościowe. Poradnik dostępny jest również w wersji francuskiej: „Bilinguisme dans les Questions et les Réponses”.

W poradniku „Jak uczyć dziecko czytać i pisać po polsku” znajdziecie rozdziały poświęcone m.in. rozróżnieniu między dwujęzycznością i dwupiśmiennością, psychologicznym i językowym mechanizmom nabywania umiejętności czytania i pisania, odpowiedniemu przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania w języku polskim w sytuacji dwujęzyczności oraz przeglądowi metod i materiałów. Omawiamy w nim również trudności wynikające z różnic w zapisie języków oraz, pokrótce, trudności dyslektyczne, a także zagadnienia nauczania ortografii. Znajdziecie w nim ponadto uwagi na temat wyboru kroju pisma oraz zestaw praktycznych porad dla rodziców i nauczycieli.

Oba poradniki przygotowane zostały przy wsparciu finansowym Departamentu do Spraw Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Dostępne są bezpłatnie w wersji elektronicznej. W sprawie dostępu do wersji drukowanych prosimy kontaktować się z najbliższą polską placówką dyplomatyczną.


Kiedy w 2014 roku planowaliśmy międzynarodową kampanię “Podaruj dziecku swój język ojczysty”, za jeden z głównych celów postawiliśmy sobie opracowanie poradnika, który w zwięzłej formie, odnosząc się do aktualnego stanu wiedzy z zakresu językoznawstwa, psychologii i pedagogiki, odpowiadałby na konkretne pytania zadawane najczęściej przez rodziców dwujęzycznych dzieci.

Poradnik ten ukazał się w 2014 roku pod nazwą „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach” w wersji elektronicznej i drukowanej, którą bardzo szybko rozprowadziliśmy przy wsparciu Konsulatu RP w Edynburgu najpierw na terenie Szkocji. Kampanią i poradnikiem zainteresowały się polskie placówki dyplomatyczne w innych krajach europejskich i przy wsparciu Departamentu do Spraw Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przygotowaliśmy drugie wydanie, które w 2015 roku wydrukowane zostało w nakładzie 88 500 egzemplarzy i w tej formie trafiło w ręce Polaków w 11 krajach europejskich objętych kampanią. Od tego czasu otrzymaliśmy z różnych zakątków świata bardzo wiele maili z podziękowaniami za ten poradnik, co jest dla nas ogromnym powodem do radości. Organizacje polonijne i placówki dyplomatyczne niejednokrotnie wykorzystywały zarówno sam poradnik, jak i inne materiały naszej kampanii przy różnego rodzaju uroczystościach i projektach promujących język polski, co również bardzo nas cieszy.

W 2016 roku poradnikiem zainteresowała się także Ambasada RP w Tunezji, która wydrukowała go na nie tylko w wersji polskiej, ale – ze względu na duże zainteresowanie placówek dyplomatycznych innych krajów – także w wersji francuskiej.

Na początku 2018 MSZ wyraził zainteresowanie wznowieniem publikacji i opracowaniem materiałów poświęconych również nauce czytania i pisania w języku polskim – tym razem z myślą o przesłaniu ich do polskich placówek dyplomatycznych na całym świecie. Tak właśnie powstało trzecie, poszerzone wydane poradnika „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach” oraz poradnik „Jak uczyć dziecko czytać i pisać po polsku”.