Podaruj dziecku swój język ojczysty

Każde dziecko wychowywane poza granicami Polski (lub w mieszanych związkach w kraju) ma niezwykłą szansę, by stać się dwujęzycznym. Wielojęzyczność to dar, który rodzice mogą dziecku podarować lub odebrać.

W latach 2015-2016 nasze Stowarzyszenie przeprowadziło w 11 krajach Europy oraz w Tunezji szeroko zakrojoną kampanię pod hasłem „Podaruj dziecku swój język ojczysty”. Była i jest ona skierowana do rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci polskiego pochodzenia.

Zapraszamy na dedykowaną stronę kampanii: www.podarujdzieckujezyk.org.

Patronat honorowy nad kampanią objąło prawie 50 instytucji i organizacji, w tym wiele zagranicznych uniwersytetów, organizacji polonijnych, wszystkie polskie placówki dyplomatyczne w krajach objętych kampanią oraz Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego i Polska Akademia Umiejętności. Na terenie Szkocji kampanię wspiera nas również The Royal Society of Edinburgh (szkocka akademia nauk).

W ramach kampanii przygotowane zostały:


Dlaczego warto przekazać dziecku swój język ojczysty?

Dziecko, które włada dwoma (trzema) językami na wysokim poziomie, to dziecko, które ma szanse czerpać w pełni z korzyści płynących z wielojęzyczności. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

  • prawidłowy proces kształtowania się tożsamości i poczucia przynależności, samoakceptacji i budowania pewności siebie,
  • kształtowanie się zdrowych więzi emocjonalnych z rodzicami, dziadkami i dalszą rodziną,
  • zrozumienie i szacunek dla kultury, z której wywodzą się rodzice,
  • w porównaniu z osobami jednojęzycznymi: większa kreatywność, lepsze zdolności planowania i myślenia abstrakcyjnego, szybsze wychwytywaniem istotnych informacji,
  • większa łatwość przyswajania kolejnych języków,
  • łatwość analizowania rzeczywistość z różnych perspektyw kulturowych i większa wrażliwość na potrzeby społeczne i kulturowe,
  • szersze możliwości zatrudnienia w przyszłości,
  • opóźnienie objawów demencji i choroby Alzheimera.