Klub Pana Kleksa

W latach 2016 -2019 APPLA prowadziła w Edynburgu program nauczania języka polskiego jako dziedziczonego w formie zajęć polekcyjnych w dwóch szkołach podstawowych na terenie Edynburga (St Mary’s RC Primary School przy East London Street i St Ninian’s RC Primary School). Zajęcia te, prowadzone pod nazwą Klubu Pana Kleksa, były jedyną tego typu formą nauki języka polskiego na terenie Szkocji.

Nasi nauczyciele opracowali programy nauczania i autorskie materiały oraz pomoce dydaktyczne. Oferowane zajęcia były zintegrowane metodycznie z nauczaniem w szkockich szkołach (tzn. nauka pisania i czytania odbywała się przy użyciu podobnych metod i z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności, jakie dzieci zdobyły na szkockich lekcjach). Dzieci uczęszczające na zajęcia poznawały także historię, kulturę i geografię Polski oraz, rzecz jasna, polską literaturę dziecięcą. Wszystko to przedstawione w atrakcyjnej formie i urozmaicone wspólnym śpiewaniem, przedstawieniami, recytacjami i pracami plastycznymi.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Konsulatu RP w Edynburgu udało nam się w 2016 roku zakupić mapy i plansze dydaktyczne oraz kilkaset polskich książek dla dzieci, które nasze Stowarzyszenie wypożycza bibliotekom szkół biorących udział w projekcie. Grant otrzymany z Foundation Scotland w marcu 2017 pozwolił nam z kolei na zakup sprzętu komputerowego i przygotowanie dodatkowych pomocy dydaktycznych.

W 2018 roku otrzymaliśmy również dofinasowanie ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z funduszy Senatu RP z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynajmu i ubezpieczenia w roku szkolnym 2017/2018.