Język polski – infografiki

W ramach projektu dofinansowanego przez Konsulat Generalny RP w Edynburgu z funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych nasze Stowarzyszenie przygotowało w 2017 roku serię infografik i plansz na temat języka polskiego. Wszystkie materiały udostępniamy poniżej do bezpłatnego pobrania w wersji polskiej i angielskiej. Zachęcamy do wykorzystania ich w promowaniu języka polskiego.

Thanks to the funding received from the Consulate General of the Republic of Poland in 2017 we designed a series of infographics and posters about the Polish language. All the materials are available for download below in Polish and in English and can be freely used to promote the Polish language.

ŚCIĄGNIJ KOMPLET W FORMACIE .JPG
ŚCIĄGNIJ KOMPLET W FORMACIE .PDF (rozmiar A4)
ŚCIĄGNIJ KOMPLET W FORMACIE .PDF (rozmiar A3)


DOWNLOAD THE FULL SET IN .JPG
DOWNLOAD THE FULL SET IN .PDF (A4 size)
DOWNLOAD THE FULL SET IN .PDF (A3 size)

 • Język polski w liczbach Polish language in numbers
 • Język polski – ciekawostki Polish language – some interesting facts
 • Dzieje języka polskiego The history of the Polish language
 • Literatura polska w skrócie Polish literature in a nutshell
 • Polski alfabet Polish alphabet
 • Polish pronunciation and reading in Polish
 • Jak trudny do nauczenia się jest język polski? How difficult is Polish to learn?
 • Dwujęzyczność a osiągnięcia edukacyjne Bilingualism and benefits of bilingual education
 • Język polski w Szkocji Polish language in Scotland
 • Gdzie uczyć się języka polskiego w Szkocji? (kursy) Where to learn Polish in Scotland – courses for adults
 • Gdzie uczyć się języka polskiego w Szkocji? (polskie szkoły) Where to learn Polish in Scotland – Polish supplementary schools