Działalność

APPLA to organizacja o charaterze non-profit założona w 2014 roku w Edynburgu, stolicy Szkocji, przez pasjonatów, dla których język polski, jego poziom i wartość nie są obojętne.

Celem APPLA (Association for the Promotion of Polish Language Abroad, Stowarzyszenie Promocji Języka Polskiego za Granicą) jest dbałość o zachowanie ciągłości i piękna języka polskiego wśród Polonii, wsparcie polonijnego szkolnictwa i promocja języka polskiego jako obcego wśród rodzimych użytkowników innych języków. Założenia te realizujemy poprzez incjowanie i współtworzenie projektów edukacyjnych i społecznych oraz współpracę z licznymi organizacjami instytucjami polskimi, polonijnymi, zagranicznymi i międzynardowymi.


Statut Stowarzyszenia (w języku angielskim) do ściągnięcia tutaj.