Stowarzyszenie Promocji Języka Polskiego za Granicą

Konferencja Forum of Heritage Language Coalitions in Europe

11-12 listopada Zapraszamy!

ODPOWIADAMY NA POTRZEBY
APPLA przygotowuje i wdraża projekty promujące dwu- i wielojęzyczność, naukę języka polskiego jako dziedziczonego oraz więdzę o języku polskim.
PROWADZIMY WARSZTATY I WYKŁADY
Od lat organizujemy i prowadzimy na zaproszenie różnych organizacji warsztaty, wykłady i seminaria na tematy związane z wielojęzycznością i nauczaniem języka polskiego jako dziedziczonego. Zachęcamy do śledzenia nadchodzących wydarzeń w zakładce Wydarzenia oraz do kontaktowania się z nami, jeśli chcesz nas zaprosić do przeprowadzenia warsztatów lub wygłoszenia wykładu.
WSPÓŁPRACUJEMY Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI NA CAŁYM ŚWIECIE
Ambasady, konsulaty, uniwersytety; polskie, polonijne i zagraniczne organizacje wspierające wielojęzyczność – działamy wspólnie i zawsze chętni jesteśmy do nawiązania nowych kontaktów.

APPLA is a registered Scottish charity (SCIO) with charity number SC045911