APPLA - Association for the Promotion of Polish Language Abroad (Stowarzyszenie Promocji Języka Polskiego za Granicą)
Language: pl | eng

Aktualności

Klub Pana Kleksa - pilotażowy projekt nauczania języka polskiego w szkołach szkockich
01.09.2016

Od lutego 2016 roku APPLA prowadzi Klub Pana Kleksa - pilotażowy program nauczania języka polskiego jako dziedziczonego dla uczniów klasy 1 i 2. Klub prowadzony jest w ramach zajęć pozaszkolnych w dwóch szkołach podstawowych w Edynburgu. Zajęcia zintegrowane są metodycznie z nauczaniem w szkockich szkołach. W ramach projektu opracowywane są programy nauczania i autorskie materiały oraz pomoce dydaktyczne.
Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Konsulatu RP w Edynburgu udało nam się również zakupić kilkaset polskich książek dla dzieci, które nasze Stowarzyszenie wypożyczać będzie bibliotekom szkół biorących udział w projekcie.

O sytuacji języka polskiego w Szkocji przeczytać można w szczegółowym raporcie Polish Language Learning in Scotland. Key facts and opportunities. poświęconym temu zagadnieniu.


Podsumowanie kampanii "Podaruj dziecku swój język ojczysty"
05.05.2016

Na początku listopada 2015 roku wyruszył z Warszawy transport drukowanych materiałów kampanii "Podaruj dziecku swój język ojczysty" przygotowanej przez APPLA. Kampania skierowana jest do rodziców polskiego pochodzenia i nauczycieli pracujących z dziećmi polskiego pochodzenia poza granicami Polski. Materiały drukowane rozwiezione zostały do 11 krajów Europy gdzie, przy wsparciu Ambasad i Konsulatów RP oraz organizacji polonijnych są rozprowadzane wśród Polonii. Kampanię wspierają również Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego oraz uniwersytety w całej Europie (pełną listę patronów znaleźć można tutaj). Łącznie patronat nad kampanią objęło 46 prestiżowych instytucji i organizacji.Więcej informacji o kampanii znaleźć można na www.podarujdzieckujezyk.org.

Z naszej strony pobrać można:

W ramach kampanii przygotowane zostały również materiały filmowe, dostępne na naszym kanale Youtube.

Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje i organizacje, którym bliska jest idea krzewienia dwujęzyczności w środowiskach polonijnych. Do kampanii włączyć można się zamieszczając na stronach internetowych znaczek lub baner kampanii wraz z linkiem do strony www.podarujdzieckujezyk.org oraz udostępniając materiały drukowane (do odebrania już wkrótce w Konsulatach i Wydziałach Konsularnych Ambasad RP) rodzciom polskim za granicą.
Język polski w Szkocji - raport
08.02.2016

Od 2013 roku działacze organizacji polonijnych, włączając APPLA, prowadzą rozmowy ze szkockim rządem na temat możliwości wprowadzenia nauki języka polskiego do szkół. W 2014 roku przygotowany został raport poświęcony sytuacji języka polskiego w Szkocji i możliwościom, jakie wprowadzenie nauczania języka polskiego do szkół stworzyłoby dzieciom polskiego pochodzenia i nie tylko. Raport został właśnie zaktualizowane o najświeższe statystyki.

NASZE PROJEKTY

Podaruj_logo

Kleks_button


Copyright © 2017 Appla.org
APPLA is a registered charity (SCIO) with charity number SC045911