APPLA - Association for the Promotion of Polish Language Abroad (Stowarzyszenie Promocji Języka Polskiego za Granicą)
Language: pl | eng

Aktualności

Międzynarodowa współpraca w ramach projektu Planting Languages - Seeds of Success
01 października 2019

Planting Languages - Seeds od Success to dwuletni projekt międzynardowowy współfinansowany ze środków Programu Erasmus+ Unii Europejskiej. W trakcie trwania projektu APPLA, we współpracy z organzacjami z Belgii, Holandii, Cypru i Francji będzie opracowywać materiały, prowadzić warsztaty i konsultacje, które wspomagać będą rozwój i podtrzymanie wielojęzyczności w rodzinach posługujących się na codzień więcej niż jednym językiem.

Więcej o projekcie (w języku angielskim).
Następna strona >>>

NASZE PROJEKTY

Kleks_button

Podaruj_logo

Kleks_button

Kleks_button

Kleks_button


Copyright © 2020 Appla.org
APPLA is a registered charity (SCIO) with charity number SC045911

Polityka prywatności/Privacy policy