APPLA - Association for the Promotion of Polish Language Abroad (Stowarzyszenie Promocji Języka Polskiego za Granicą)
Language: pl | eng

Aktualności

Doroczne spotkanie Centrum Bilingualism Matters
13 maja 2017

12 maja 2017 uczestniczyliśmy kolejny raz w organizowanym już tradycyjnie co roku spotkaniu Centrum Bilingualism Matters przy Uniwersytecie w Edynburgu. Bogaty i, jak zwykle, bardzo ciekawy program dnia pozwolił gościom dowiedzieć się, nad czym obecnie pracują badacze zrzeszeni wokół Centrum, jakie nowe inicjatywy narodziły się w ostatnim czasie i jak rozwija się międzynarodowa współpraca ośrodków badawczych. Z siecią oddziałów Bilingualism Matters APPLA współpracuje od 2014 roku nie tylko na terenie Szkocji, ale również w Niemczech, we Włoszech, w Holandii, Norwegii i Francji. Więcej o wydarzeniu na stronieBilingualism Matters.

Kronika

Spotkanie z Minister Edukacji i Ambasadorem RP w Wielkiej Brytanii (21 kwietnia 2017, Edynburg)

21 kwietnia 2017 przedstawiciele Polonijnej Rady Konsultacyjnej ds. Edukacji (Polish Educational Committe), w którego pracach uczestniczy również APPLA, spotkali się w Edynburgu z Minister Edukacji Anną Zalewską i Ambasadorem RP w Wielkiej Brytanii Arkadym Rzegockim. Rozmowy dotyczyły wsparcia działań na rzecz nauki języka polskiego w szkockich szkołach. Relację ze spotkania przeczytać można na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Od lewej: Konsul Generalny RP w Edynburgu Dariusz Adler, Dr Elwira Grossman, Ambasador RP w Wielkiej Brytanii Arkady Rzegocki, Minister Edukacji Anna Zalewska, Dr Anna Martowicz (APPLA), Elżbieta O'Neil, Zofia Fraser, Dr Andrew Roach
Kampania "Podaruj dziecku swój język ojczysty" w Afryce

Dzięki staraniom Ambasady RP w Tunezji i Domu Polskiego w Tunezji wiosną 2017 roku materiały naszej międzynarodowej kampanii "Podaruj dziecku swój język ojczysty" udostępnione zostały w wersji drukowanej teraz także w Afryce. Wydrukowano je w języku polskim, angielskim i francuskim. Tunezja dołączyła tym samym do listy 11 krajów europejskich, do których materiały drukowane kampanii dotarły w 2015 roku. Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że komplet materiałów (ulotki, poradnik, materiały wideo, plakaty i znaki graficzne) znaleźć można na www.podarujdzieckujezyk.org.


Konferencja "Dwujęzyczne dziecko - problem czy skarb" (6-7 listopada 2016, Rzym)

W dniach 6-7 listopada 2016 odbyła się w Rzymie trzecia edycja międzynarodowej konferencji "Dwujęzyczne dziecko - problem czy skarb", którą pod patronatem Ambasady RP w Rzymie zorganizowało Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie i Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech. W trakcie konferencji dyrektor APPLA, dr Anna Martowicz, wygłosiła serię wykładów i poprowadziła warsztaty poświęcone zagadnieniom nauczania języka polskiego jako dziedziczonego i promowania dwujęzyczności. Pełne sprawozdanie z konferencji dostępne jest na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.


Klub Pana Kleksa - pilotażowy projekt nauczania języka polskiego w szkołach szkockich
Od lutego 2016 roku APPLA prowadzi Klub Pana Kleksa - pilotażowy program nauczania języka polskiego jako dziedziczonego dla uczniów klasy 1 i 2. Klub prowadzony jest w ramach zajęć pozaszkolnych w dwóch szkołach podstawowych w Edynburgu. Zajęcia zintegrowane są metodycznie z nauczaniem w szkockich szkołach. W ramach projektu opracowywane są programy nauczania i autorskie materiały oraz pomoce dydaktyczne.
Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Konsulatu RP w Edynburgu udało nam się również zakupić kilkaset polskich książek dla dzieci, które nasze Stowarzyszenie wypożyczać będzie bibliotekom szkół biorących udział w projekcie.

O sytuacji języka polskiego w Szkocji przeczytać można w szczegółowym raporcie Polish Language Learning in Scotland. Key facts and opportunities. poświęconym temu zagadnieniu.


Podsumowanie kampanii "Podaruj dziecku swój język ojczysty"
Na początku listopada 2015 roku wyruszył z Warszawy transport drukowanych materiałów kampanii "Podaruj dziecku swój język ojczysty" przygotowanej przez APPLA. Kampania skierowana jest do rodziców polskiego pochodzenia i nauczycieli pracujących z dziećmi polskiego pochodzenia poza granicami Polski. Materiały drukowane rozwiezione zostały do 11 krajów Europy gdzie, przy wsparciu Ambasad i Konsulatów RP oraz organizacji polonijnych są rozprowadzane wśród Polonii. Kampanię wspierają również Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego oraz uniwersytety w całej Europie (pełną listę patronów znaleźć można tutaj). Łącznie patronat nad kampanią objęło 46 prestiżowych instytucji i organizacji.Więcej informacji o kampanii znaleźć można na www.podarujdzieckujezyk.org.

Z naszej strony pobrać można:

W ramach kampanii przygotowane zostały również materiały filmowe, dostępne na naszym kanale Youtube.

Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje i organizacje, którym bliska jest idea krzewienia dwujęzyczności w środowiskach polonijnych. Do kampanii włączyć można się zamieszczając na stronach internetowych znaczek lub baner kampanii wraz z linkiem do strony www.podarujdzieckujezyk.org oraz udostępniając materiały drukowane (do odebrania już wkrótce w Konsulatach i Wydziałach Konsularnych Ambasad RP) rodzciom polskim za granicą.
Język polski w Szkocji - raport
Od 2013 roku działacze organizacji polonijnych, włączając APPLA, prowadzą rozmowy ze szkockim rządem na temat możliwości wprowadzenia nauki języka polskiego do szkół. W 2014 roku przygotowany został raport poświęcony sytuacji języka polskiego w Szkocji i możliwościom, jakie wprowadzenie nauczania języka polskiego do szkół stworzyłoby dzieciom polskiego pochodzenia i nie tylko. Raport został właśnie zaktualizowane o najświeższe statystyki.

NASZE PROJEKTY

Podaruj_logo

Kleks_button


Copyright © 2017 Appla.org
APPLA is a registered charity (SCIO) with charity number SC045911